صفحه اصلی 
 • ايران اسلامي در اندوه از دست دادن فرزندان دريادلش
  ايران اسلامي در اندوه از دست دادن فرزندان دريادلش

 • کارگاه آموزشی خوشه صنعتی فرآوری آبزیان با مشارکت شرکت شهرک های صنعتی برگزار می کند
  کارگاه آموزشی خوشه صنعتی فرآوری آبزیان بوشهر با مشارکت شرکت شهرک های صنعتی استان برگزار می کند.

 • برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی سیستم های نوین آبزی پروری
  برگزاری کارگاه آموزشی بین المللی سیستم های نوین آبزی پروری روز چهارشنبه 96/10/6 در پژوهشکده خلیج فارس برگزار گردید.

 • کارگاه آموزشی ملی بافت شناسی آبزیان
  کارگاه آموزشی ملی بافت شناسی آبزیان مورخه 96/9/27 و 96/9/28 در پژوهشکده خلیج فارس برگزار گردید.

 • کارگاه آموزشی ملی بیولوژی و اصول پرورش آرتمیا
  کارگاه آموزشی ملی بیولوژی و اصول پرورش آرتمیا در تاریخ 96/9/22 آذر ماه در پژوهشکده خلیج فارس برگزار گردید.

موارد مهم
اطلاعیه ها
رخداد های آینده
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.