صفحه اصلی 
  • اولین همایش توسعه پایدار خلیج فارس
    اولین همایش توسعه پایدار خلیج فارس، 7 آذرماه 1397

  • کارگاه آموزشی پرورش لارو ماهیان دریایی
    برگزاری کارگاه آموزشی پرورش لارو ماهیان دریایی در پژوهشکده خلیج فارس

  • نشست تخصصی با عنوان "محیط زیست و آبزیان خلیج فارس"
    نشست تخصصی با عنوان "محیط زیست و آبزیان خلیج فارس" مورخه 97/2/15برگزار گردید.

موارد مهم
اطلاعیه ها
رخداد های آینده
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.