صفحه اصلی > اعضای هیات علمی 
اعضای هیات علمی

  محمود نفیسی

شیلات

(تکثیر و پرورش آبزیان)

دانشیار

رزومه

nafisi{a}pgu[.]ac.ir

    

 علی آقارخ

شیلات

(تکثیر و پرورش آبزیان)

استادیار

رزومه

aagharokh{a}pgu[.]ac.ir

علی محمد صنعتی

محیط زیست

(آلودگی)

استادیار

رزومه

sanati{a}pgu[.]ac.ir

مهدی محمدی

ژنتیک گیاهی و جانوری

استادیار

رزومه

mohammadi[a]pgu[.]ac.ir

امیر وزیری زاده

بیوشیمی

استادیار

رزومه

avaziri{a}pgu[.]ac.ir

سید جواد حسینی

زیست شناسی

(سلولی و مولکولی)

استادیار

رزومه

sjhosseini{a}pgu[.]ac.ir

امیر فرخ نژاد

مدیریت

استادیار

رزومه

farokhnejad{a}pgu[.]ac.i

سید احمد قاسمی

زیست شناسی دریا

استادیار

رزومه

aqasemi{a}gmail[.]com


هانا اعتمادی

محیط زیست

(آلودگی)

استادیار

رزومه

h.etemadi{a}pgu[.]ac.ir

غلام رضا عبدی

بیوتکنولوژی

استادیار

رزومه

abdipgu{a}pgu[.]ac.ir

اسماعیل عباسی

محیط زیست

استادیار

رزومه

esmaeil.abbasi@pgu.ac.ir

وحید مرشدی

شیلات

(تکثیر و پرورش آبزیان)

استادیار

رزومه

v.morshedi{a}pgu..ac.ir

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.