صفحه اصلی > پژوهش > طرح های پژوهشی 
همایش دانشگاه سبز
همایش دانشگاه سبز در دانشگاه خلیج فارس مورخ 95/12/4 برگزار گردید.
همایش دانشگاه سبز در دانشگاه خلیج فارس مورخ 95/12/4 با حضور دانشگاه های مختلف کشور به میزبانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار گردید.
٠٩:٠٤ - 1395/12/08 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
همایش دانشگاه سبز
همایش دانشگاه سبز در دانشگاه خلیج فارس مورخ 95/12/4 برگزار گردید.
همایش دانشگاه سبز در دانشگاه خلیج فارس مورخ 95/12/4 با حضور دانشگاه های مختلف کشور به میزبانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار گردید.
٠٩:٠٤ - 1395/12/08 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
همایش دانشگاه سبز
همایش دانشگاه سبز در دانشگاه خلیج فارس مورخ 95/12/4 برگزار گردید.
همایش دانشگاه سبز در دانشگاه خلیج فارس مورخ 95/12/4 با حضور دانشگاه های مختلف کشور به میزبانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار گردید.
٠٩:٠٤ - 1395/12/08 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.