اعضای هیات علمی

 

       

 مهدی محمدی

ژنتیک گیاهی- جانوری

استادیار

رزومه

mohammadi[a]pgu[.]ac.ir

 سید جواد حسینی

زیست شناسی سلولی و مولکولی

استادیار

رزومه

sjhosseini{a}pgu.ac.ir

 سید احمد قاسمی

بیوتکنولوژی جانوری

استادیار

رزومه

aqasemi{a}gmail.com

 غلام رضا عبدی

 بیوتکنولوژی

استادیار

رزومه

abdi{a}pgu.ac.ir

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.