تجهیزات آزمایشگاه

اطلاعات تجهیزات آزمایشگاه بیوتکنولوژی

 

ردیف

نام اختصاری دستگاه (لاتین)

نام دستگاه (فارسی)

نام دستگاه (لاتین)

نام کشور و شرکت سازنده

        1              

Refrigerated Centrifuge

سانتریفیوژ یخچال دار

Refrigerated Centrifuge

Eppendorf - Germany

        2              

centrifuge

سانتریفیوژ

centrifuge

Eppendorf - Germany

        3              

centrifuge

سانتریفیوژ

centrifuge

Eppendorf - Germany

        4              

Spect

طیف‌سنج نوری

Spectrophotometer

WPA - UK

        5              

PCR

واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

Polymerase Chain Reaction

Corbett - Australia

        6              

PCR

واکنش زنجیره‌ای پلیمراز

Polymerase Chain Reaction

Eppendorf - Germany

        7              

Real Time

واکنش زنجیره‌ای پلیمراز در زمان واقعی

Real Time Polymerase Chain Reaction

Corbett - Australia

        8              

vortex

ورتکس

vortex

FINE PCR - Korea

        9              

Hood

هود لامینار

Laminar Flow Hood II

ایران - فرپژوه

      10            

Hood

هود لامینار

Laminar Flow Hood

ایران- پکو تک

      11            

Incubator

انکوباتور

Incubator

Memmert - Germany

      12            

Water distillation

آب مقطر گیری

Water distillation

GFL - Germany

      13            

Ice Maker

یخ ساز

Ice Maker

iLshin Lab - Korea

      14            

Electrophoresis

الکتروفورز افقی

Horizontal Gel Systems

 

Cleaver Scientific Ltd - UK

 

      15            

Homogenizer

هموژنایزر

Homogenizer

IKA - Germany

      16            

Hotplate & stirrer

هات پلیت و همزن مغناطیسی

Hotplate & stirrer

Vision Scientific - Korea

      17            

pH meter

اندازه گیر PH دیجیتالی

pH meter

Metronm - Switzerland

      18            

-80

فریزر دمای خیلی پایین

Ultra Low Freezer

Dr Dairei

      19            

Microwave

مایکروویو

Microwave

Panasonic - Japan

      20            

Refrigerator

یخچال

Refrigerator

ایران - سیبری

      21            

Microfuge

میکروفیوژ

Microfuge

Vision Scientific - Korea

      22            

Digital Weight Indicator

ترازوی دیجیتال

Digital Weight Indicator

Sartorius - Germany

      23            

Autoclave

اتوکلاو

Autoclave

ایران – ریحان طب

      24            

Autoclave

اتوکلاو

Autoclave

ایران – ریحان طب

      25            

oven

آون

oven

Memmert - Germany

      26            

Sensitive Scale balance

ترازوی حساس

Sensitive Scale balance

Sartorius - Germany

      27            

Thermomixer

میکسر حرارتی

Thermomixer

Eppendorf - Germany

      28            

Mixer

میکسر

Mixer

Eppendorf - Germany

      29            

Shaking incubator

انکوباتور شیکر دار

Shaking incubator

Fine PCR

      30            

Chemical  Hoods

هود شیمیایی

Chemical  Hoods

ایران - فرپژوه

      31            

Refrigerated incubator

انکوباتور یخچال دار ایستاده

Refrigerated incubator

Biotek - Korea

      32            

freezer

فریزر

freezer

Hisense - China

      33            

freezer

فریزر

freezer

White – Westinghouse - USA

      34            

Gel doc

ژل داک

Gel doc

Bio Rad- USA

      35            

Electrophoresis System

الکترو فورز عمودی

Vertical Nucleic Acid Electrophoresis System

 

Bio Rad - USA

      36            

Electrophoresis System

الکترو فورز عمودی

Vertical Nucleic Acid Electrophoresis System

 

Bio Rad - USA

      37            

Two-dimensional scanner

اسکنر دو بعدی

Two-dimensional scanner

Bio Rad - USA

      38            

Protein IEF

الکتروفورز دوبعدی پروتین

Protein IEF

Bio Rad - USA

      39            

Mini protein electrophoresis

الکتروفورز مینی پروتئین

Mini protein electrophoresis

Bio Rad- USA

      40            

Hot pale

هات پلیت

Hot pale

IKA - Germany

      41            

Centrifuge

سانتریفیوژ- 50 میلی لیتری

Centrifuge

ایران - سهند

      42            

Centrifuge

سانتریفیوژ حجم 500 میلی لیتر

Centrifuge

ایران- سهند

      43            

Refrigerator

یخچال

Refrigerator

ایران- امرسان

      44            

Refrigerated incubator

انکوباتور یخچال دار

Refrigerated incubator

Memmert - Germany

      45            

Bioreactors

بیو راکتور

Bioreactors

Electro Lab – UK

      46            

Peristaltic Pump

پمپ پریستالتیک

Peristaltic Pump

Longer pump- China

      47            

Shaker

شکیر

Shaker

IKA- Germnay

      48            

Colony Counter

کلنی شمار

Colony Counter

ایران - شیمی فن

      49            

Multi porator

الکتروپوریشن

Multi porator

Eppendorf - Germany

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.