صفحه اصلی > آزمایشگاهها و کارگاهها > آزمایشگاه اکولوژی 
آزمایشگاه اکولوژی

    آزمايشگاه اکولوژی ، يكي از بخش های پژوهشکده خلیج فارس مي‌باشد كه در سال 1376 تأسيس گرديده است. اين آزمايشگاه با دارا بودن تجهیزات پایه قابليت بررسی فون و فلور جوامع مختلف بنتیک و پلاژیک را در محیط های ساحلی و دریایی دارد.

- شناسایی و بررسی تراکم، تنوع و پراکنشماهی ها و انواع کفزیان دریایی(ماکروفونا، مایوفونا، نرمتنان، سخت پوستان، خارپوستان) به عنوان شاخص های زیستی جهت بررسی سلامت اکولوژیک و زیست محیطی اکوسیستم های مختلف دریایی شامل سواحل، جنگل های حرا و آبسنگ های مرجانی

- آنالیز دانه بندی رسوبات(گرین سایز)

- اندازه گیری میزان کربن آلی کل(TOC)

- بررسی بیولوژی و اکولوژی جانوران آبزی ( شامل تولید مثل، تغذیه، رفتار شناسی و ...)

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.