صفحه اصلی > درباره پژوهشکده > جستجوی کارکنان 
جستجوی کارکنان

 

 

دکتر امیر فرخ نژاد

مدیریت آموزشی

استادیار

رزومه

 

دکتر امیر وزیری زاده

بیوشیمی

استادیار

رزومه

 

دکتر حلمیه اعتمادی

محیط زیست

استادیار

رزومه

 

دکتر سید جواد حسینی

زیست شناسی سلولی و مولکولی

استادیار

رزومه

 

دکتر علی آقا رخ

شیلات

استادیار

رزومه

 

دکتر علی محمد صنعتی

محیط زیست

استادیار

رزومه

 

دکتر محمود نفیسی بهابادی

شیلات

دانشیار

رزومه

 

دکتر مهدی محمدی

ژنتیک گیاهی و جانوری

استادیار

رزومه

 

مهندس  سید احمد قاسمی

زیست شناسی دریا

مربی

رزومه

 

مهندس عباس جمالی

شیمی آلی

مربی

رزومه

 

مهندس غلامرضا عبدی

باغبانی- گیاهان دارویی

مربی

رزومه

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.