صفحه اصلی > درباره پژوهشکده 
درباره پژوهشکده

معرفی پژوهشکده

پژوهشکده خلیج فارس، در تاریخ 1375/11/13 در شورای گسترش آموزش عالی، با نام مرکز مطالعات و پژوهش های خلیج فارس، با هدف تحقیق در زمینه های مسائل زیست محیطی و مطالعات تاریخی خلیج فارس تاسیس، و در تاریخ 1392/4/22  به پژوهشکده ارتقا یافت. این پژوهشکده در حال حاضر دارای یک نفر عضو هیئت علمی با مرتبه دانشیاری، 8 استادیار، 1 مربی مأمور به تحصیل در دوره دکتری است. فعالیت های تحقیقاتی این پژوهشکده بر دریا به ویژه خلیج فارس متمرکز است. پژوهشکده خلیج فارس دارای مجموعه آزمایشگاه های اکولوژی، بیوتکنولوژی (آزمایشگاه بیوتکنولوژی1، اتاق الکتروفورز  DNA (افقی و عمودی) ، ژل AFLP، RAPD، SSR، RFLP ، رنگ آمیزی و سیستم مستند سازی ژل و آزمایشگاه کشت سلول یوکاریوتی) ، آزمایشگاه شیمی و دستگاهی، آزمایشگاه بافت شناسی، آزمایشگاه میکروب شناسی و کشت ریزجلبک، آزمایشگاه خیس (سوله تحقیقاتی پرورش آبزیان دریایی) و اتاق غواصی می باشد. به طور خلاصه مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده واجد مجموعه ای بی نظر از انواع دستگاه های با کاربرد در حوزه بوم شناسی آبزیان و محیط زیست است.

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.