کتابها

 

عنوان کتاب: پرورش خامه ماهی در آسیا
 
نام مولف: آی چیو لیائو, دارا جوکار, فاطمه حسین پوردلاور, منیژه شجاعی, محمود نفیسی بهابادی, رضا خدارحمی
سال انتشار: 1394
ناشر: دانشگاه خلیج فارس
تعداد صفحات: 346

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان کتاب: پرورش تیلاپیا
نام مولف: پروفسور عبدالفتاح سید, مرتضی علیزاده, دارا جوکار, محمود نفیسی بهابادی, محمد اخوان بهابادی
سال انتشار: 1394
ناشر: دانشگاه خلیج فارس
تعداد صفحات: 654

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

عنوان کتاب: اصول تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان
نام مولف: دکتر محمود نفیسی بهابادی, مهندس علی فلاحتی مروست
سال انتشار: 1387
ناشر: دانشگاه خلیج فارس
تعداد صفحات: 404

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.