صفحه اصلی > گروه های پژوهشی > گروه پژوهشی محیط زیست 
گروه پژوهشی محیط زیست

خلیج فارس و سواحل آن واجد  منابع عظیم نفت و گاز هستند. در سال های اخیر،  استخراج و صادرات این منابع انواع آلودگی ها را به خلیج فارس تحمیل نموده است. لذا در راستای پایش منظم خلیج فارس و موجودات آن و ارزیابی منابع آلودگی، نوع آلودگی و سنجش کمی آن گروه پژوهشی محیط زیست گشایش یافته است.

 ماموریت گروه پژوهشی

-  پایش و ارزیابی دوره ای و منظم خلیج فارس و سواحل آن از لحاظ نوع آلاینده زیست محیطی و منشا  و کمیت آن.

برنامه ریزی مدیریتی آینده نگر،  جهت حفاظت از محیط زیست.

ارائه راهکار جهت حذف و یا کاهش آلودگی.

 اهداف

-  شناسايي و تعيين منابع آلودگي در آب و خاك.

-  حذف زیستی و شیمیایی آلاینده ها از محیط.

-  سنتز مواد زیستی با استفاده از مواد زائد و کاربرد آن در محیط زیست.

-  استفاده از نانوتکنولوژی در کنترل آلاینده‌های زیست محیطی.

-  پايش و مدل سازي مهاجرت آلاينده ها در آب.

-  تعيين آلودگي در مناطق صنعتي.

-  بررسي اثرات آلاينده ها روي آبزيان.

-  طبقه بندي كيفي آبها (رودخانه ، درياچه و سد) بر اساس شاخص هاي بيولوژيكي.

-  بررسي اثرات اكولوژيكي بلند مدت آلاينده ها.

-  كنترل انتشار آلاينده هاي زيست محيطي به منظور دستيابي به استاندارد هاي موجود.

-  اندازه گیری فلزات سنگین در آب و رسوب وموجودات وگیاهان دریا یی.

-  ارزيابي اثرات سوء آلاينده ها بر روي زنجيره غذايي در اكوسيستم هاي مختلف. 

-  زيست سنجش آلاينده هاي مختلف با استفاده از موجودات شاخص بيولوژيكي (فيتو و زئوپلانكتونها ، نكتونها و بنتوزها.

- ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه آب ، خاك ، هوا ، محيط زيست دريايي ، روشهاي مقابله با آلودگي در دريا، و تدوين دستورالعمل استاندارد و روش هاي تعيين ميزان آلاينده

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.