صفحه اصلی 
 • اولین نشست تخصصی جلبک: تدوین نقشه راه، توسعه فناوری و صنایع جانبی
  اولین نشست تخصصی جلبک تدوین نقشه راه، توسعه فناوری و صنایع جانبی

 • فناوری بیوفلاک در آبزی پروری؛ تأثیرات سودمند و چالش های آینده
  برگزاری کارگاه آموزشی؛ فناوری بیوفلاک در آبزی پروری؛ تأثیرات سودمند و چالش های آینده

 • اولین همایش توسعه پایدار خلیج فارس
  اولین همایش توسعه پایدار خلیج فارس، 7 آذرماه 1397

 • کارگاه آموزشی پرورش لارو ماهیان دریایی
  برگزاری کارگاه آموزشی پرورش لارو ماهیان دریایی در پژوهشکده خلیج فارس

 • نشست تخصصی با عنوان "محیط زیست و آبزیان خلیج فارس"
  نشست تخصصی با عنوان "محیط زیست و آبزیان خلیج فارس" مورخه 97/2/15برگزار گردید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.