صفحه اصلی 
  • ویرایش سوم کتاب "راهنمای عملی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان"
    ویرایش سوم کتاب "راهنمای عملی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان" توسط انتشارات دانشگاه خلیج فارس و با لوگوی مشترک پژوهشکده خلیج فارس منتشر شد.

  • اولین نشست تخصصی جلبک: تدوین نقشه راه، توسعه فناوری و صنایع جانبی
    اولین نشست تخصصی جلبک تدوین نقشه راه، توسعه فناوری و صنایع جانبی

  • فناوری بیوفلاک در آبزی پروری؛ تأثیرات سودمند و چالش های آینده
    برگزاری کارگاه آموزشی؛ فناوری بیوفلاک در آبزی پروری؛ تأثیرات سودمند و چالش های آینده

  • اولین همایش توسعه پایدار خلیج فارس
    اولین همایش توسعه پایدار خلیج فارس، 7 آذرماه 1397

  • کارگاه آموزشی پرورش لارو ماهیان دریایی
    برگزاری کارگاه آموزشی پرورش لارو ماهیان دریایی در پژوهشکده خلیج فارس

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.