ویرایش سوم کتاب
ویرایش سوم کتاب "راهنمای عملی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان"
ویرایش سوم کتاب "راهنمای عملی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان" توسط انتشارات دانشگاه خلیج فارس و با لوگوی مشترک پژوهشکده خلیج فارس منتشر شد.
١٠:٤٨ - 1398/04/17 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
ویرایش سوم کتاب
ویرایش سوم کتاب "راهنمای عملی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان"
ویرایش سوم کتاب "راهنمای عملی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان" توسط انتشارات دانشگاه خلیج فارس و با لوگوی مشترک پژوهشکده خلیج فارس منتشر شد.
١٠:٤٨ - 1398/04/17 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
ویرایش سوم کتاب
ویرایش سوم کتاب "راهنمای عملی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان"
ویرایش سوم کتاب "راهنمای عملی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان" توسط انتشارات دانشگاه خلیج فارس و با لوگوی مشترک پژوهشکده خلیج فارس منتشر شد.
١٠:٤٨ - 1398/04/17 - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.