صفحه اصلی > گروه های پژوهشی 
گروه های پژوهشی

پژوهشکده خلیج فارس دارای سه گروه پژوهشی می باشد.

گروه پژوهشی شیلات و زیست شناسی

گروه پژوهشی زیست فناوری

گروه پژوهشی محیط زیست

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.