صفحه اصلی > گروه های پژوهشی > گروه پژوهشی زیست شناسی دریا و شیلات 
گروه پژوهشی زیست شناسی دریا و شیلات

کشور ایران با متوسط بارندگی 245 میلی متر در سال،  جزء کشورهای نیمه خشک دنیا محسوب می شود و اهمیت حفاظت و بهره برداری مناسب از منابع آب شیرین روز به روز اهمیت بیش تری پیدا می کند .در حال حاضر بدلیل استفاده گسترده از منابع آب شیرین در صنعت، کشاورزی، بهداشت و آشامیدن، بخش های مختلف استفاده کننده را برآن می دارد که استفاده بهینه از این منابع را در دستور کارخود قرار دهند. صنعت تکثیر و پرورش در آب های داخلی کشور، یکی از مهم ترین مصرف کنندگان آب های شیرین هستند. لذا تلاش ها معطوف به پژوهش ها در راستای کاهش  مصرف آب شیرین گشته است. یکی از راهکارهای کاهش فشار بر منابع آب شیرین به خصوص در مناطق کم آبی مانند کشور ما ایران،  استفاده  بیش تراز منابع دریایی و آب شور است.

در حال حاضر میزان تولید آبزیان در حدود 150 میلیون تن در سال است که تقریبا نیمی از آن از طریق صید دریایی و نیمی نیز از طریق آبزی پروری تامین می شود. در راستای کاهش مصرف آب شیرین،  سازمان کشاورزی وخواربار جهانی­ (فائو)­ نیز بر اهمیت تولید ماهیان دریایی به دلیل اهمیت وکمبود منابع آب شیرین دنیا تأکید دارد.

وجود سواحل بیکران در حاشیه شمالی خلیج فارس و دریای عمان به طول  بیش از 2000 کیلومتر مرز ساحلی شرایط مناسبی را برای استفاده از منابع دریایی برای کشور ما فراهم نموده است.در این میان استان بوشهر،  با دارا بودن بیش از700 کیلومترمرز آبی در حاشیه خلیج فارس و امکان دسترسی به این دریا،  از جایگاه ممتازی در زمینه علوم دریایی و شیلاتی برخوردار است

در زیر گروه شیلات :

 - بخش تکثیر و پرورش آبزیان دریایی.  

 - بخش تغذیه آبزیان دریایی.

در زیرگروه زیست شناسی :

- بخش زیست شناسی دریا  – گرایش اکولوژی

-  فیزیولوژی

 - بیوسیستماتیک جانوران دریایی

 - جلبک شناسی دریایی

 مأموریت گروه :

- دست یابی به بیوتکنیک تکثیر و پروش آبزیان دریایی در شرایط اسارت.

- دست یابی به مسیر تکوین سیستم های تولید مثلی در  ماهی های دریایی ( 1تا 3 ماهی مهم اقتصادی).

- مطالعه بیوسیستماتیکی جانواران و جلبک های دریایی

 اهداف

- شناسایی و معرفی  آبزیان دریایی مستعد تکثیر و پرورش آن ها در شرایط اسارت.

- اجرای طرح های مرتبط با ارزیابی  ذخایر، صید و عمل آوری و تکثیر و پرورش آبزیان.

- اجرای پروژه های مرتبط با تکثیرو پرورش، تغذیه و فیزیولوژی ماهیان

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.